Thông tin

Thủ tụcđổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: - Lệ phí đổi Giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới: 135.000 đ/1 lần đổi.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe

Các bước

Thủ tụcđổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Trình tự thực hiện:

- Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, in Giấy phép lái xe.

- Cá nhân nhận Giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải

Hồ sơ

Thủ tụcđổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

- Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này; đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 28 ban hành kèm theo Thông tư này);

+ Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan Công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, bao gồm: hộ chiếu (phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam), bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp hoặc bản sao thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài.

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ pháp lý

Thủ tụcđổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Yêu cầu

Thủ tụcđổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

+ Có đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài

+ Không đổi GPLX đối với trường hợp: GPLX tạm thời của nước ngoài; GPLX quốc tế, GPLX của nước ngoài quá thời hạn sử dụng theo quy định; GPLX nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp; GPLX có biểu hiện tẩy xoá, rách nát không còn đủ yếu tố cần thiết để đổi GPLX hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

+ Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe chụp ảnh, ký vào đơn đổi GPLX và phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp; thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ tạm trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam  và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.