Thông tin

Thủ tục Cấp lại giấy phép xe tập lái
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phí, lệ phí: 30.000 đồng/giấy phép

Các bước

Thủ tục Cấp lại giấy phép xe tập lái

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái đến Sở Giao thông vận tải.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp Giấy phép xe tập lái.

- Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Giao thông vận tải.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính.

+ Địa điểm: Tại Sở Giao thông vận tải (Số 79, đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

+ Điện thoại liên hệ:03203.851719

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại giấy phép xe tập lái

Thành phần và số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái;

+ Bản sao giấy đăng ký xe, bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn, bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại giấy phép xe tập lái

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại giấy phép xe tập lái