Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thành lập nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
2 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
3 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
4 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
5 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
6 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
7 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
8 Giải thể trường tiểu học UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
9 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
10 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
11 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
12 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
13 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
14 Giải thể trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
15 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
16 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác); UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
18 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường tiểu học nơi chuyển đến. UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải