Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thành lập nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
2 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
3 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
4 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
5 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
6 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
7 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
8 Giải thể trường tiểu học UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
9 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
10 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
11 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
12 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
13 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở (THCS) UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
14 Giải thể trường trung học cơ sở UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
15 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
16 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến (chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến (chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác); UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
18 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND huyện UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Trường tiểu học nơi chuyển đến. UBND cấp Huyện Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư