Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
18 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
19 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
20 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
1
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định số 1415/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1414/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1413/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Quyết định số 1412/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Quyết định số 1411/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1410/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Quyết định số 1297/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số 1298/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1296/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 1132/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tiếp công dân tại cấp xã

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam