Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
17 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
18 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
19 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
20 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
1
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư