Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
11 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
12 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
17 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (dành cho cấp xã) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Xã Lĩnh vực hộ tịch
1
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải