Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cấp đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Thủ tục cho phép họp báo UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Thủ tục cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Thủ tục Cho phép phát hành thông cáo báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
12 Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
13 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
14 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
15 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
16 Đăng ký hoạt động cơ sở in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
17 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
18 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
19 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
20 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
1 2 3
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư