Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cấp đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Thủ tục cho phép họp báo UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Thủ tục cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Thủ tục Cho phép phát hành thông cáo báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
12 Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
13 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
14 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
15 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
16 Đăng ký hoạt động cơ sở in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
17 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
18 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
19 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
20 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
1 2 3
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải