Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cấp đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Thủ tục cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Thủ tục Cho phép phát hành thông cáo báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 Cho phép họp báo UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
12 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
13 Thông báo đặt Văn phòng đại diện, cử Phóng viên thường trú của cơ quan báo chí UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
14 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
15 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
16 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
17 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
18 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
19 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
20 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
1 2 3
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 3072/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi tường
Quyết định 3070/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
Quyết định 3071/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 3067/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 2874/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Quyết định số 2875/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 2687/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương
Quyết định số 1984/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 1890/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1892/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Đăng ký khai thác nước dưới đất
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (trong trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền).
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất