Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cấp đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Thủ tục cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Thủ tục Cho phép phát hành thông cáo báo chí UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 Cho phép họp báo UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
12 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
13 Thông báo đặt Văn phòng đại diện, cử Phóng viên thường trú của cơ quan báo chí UBND Tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
14 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
15 Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
16 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
17 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
18 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
19 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
20 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản
1 2 3
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định số 1415/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1414/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1413/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Quyết định số 1412/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Quyết định số 1411/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1410/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Quyết định số 1297/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số 1298/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định số 1296/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 1132/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tiếp công dân tại cấp xã

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam