Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký thuốc gia công dùng ngoài của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
2 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) (trừ những cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý dược) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
3 Thủ tục Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
4 Thủ tục Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
5 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
6 Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
8 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
9 Thủ tục đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
10 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
11 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
12 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
13 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
14 Thủ tục Trả lại chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
15 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đổi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
16 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
17 Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
18 Thủ tục cấp phiếu tiếp nhận đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo sự kiện giới thiệu mỹ phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
19 Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
20 Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam UBND Tỉnh Hải Dương Sở Y tế Dược - Mỹ phẩm
1 2 3 4 5 6 7
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải