Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
2 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
3 Thủ tục Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
4 Thủ tục Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
5 Thủ tục Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
6 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
7 Thủ tục Xóa đăng ký hành của nghề công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
8 Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
9 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
10 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
11 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
12 Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
13 Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
14 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
15 Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
16 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
17 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
18 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
19 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
20 Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
1 2 3 4
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải