Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển gấu có gắn chịp điện tử UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
2 Thủ tục Xác nhận nguồn gốc lâm sản UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
3 Thủ tục Đóng búa dấu Kiểm lâm UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
4 Thủ tục Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
5 Thủ tục Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
7 Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
8 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi, bổ sung loài nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
9 Thủ tục cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
10 Thủ tục cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
1
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư