Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cho phép đổi tên hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
2 Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
3 Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
4 Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
5 Thủ tục Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh bị giải thể UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
6 Thủ tục tuyển dụng công chức UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
7 Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
8 Thủ tục Tặng Bằng khen; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
9 Thủ tục Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
10 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại tố cáo về khen thưởng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
12 Thủ tục khen thưởng Huân chương các loại; Bằng khen; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
13 Thủ tục Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thấy thuốc nhân dân, Thấy thuốc ưu tú, Nghệ nhân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
14 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
15 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
16 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
17 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
18 Thủ tục Khen thưởng quá trình cống hiến qua các thời kỳ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
19 Thủ tục đăng ký thi đua khen thưởng của các tổ chức và cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
20 Thủ tục Tặng kỷ niệm chương cho Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
1 2
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định số 2874/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Quyết định số 2875/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 2687/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương
Quyết định số 1984/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công thương
Quyết định số 1890/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1892/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 1891/QĐ-UBND v/v bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Quyết định số 1889/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 1888/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Quyết định số 1415/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (Áp dụng đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý (đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100Km/h giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống).
Thủ tục bãi bỏ đường ngang (Áp dụng đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý)