Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cho phép đổi tên hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
2 Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
3 Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
4 Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
5 Thủ tục Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh bị giải thể UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
6 Thủ tục tuyển dụng công chức UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
7 Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
8 Thủ tục Tặng Bằng khen; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
9 Thủ tục Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
10 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại tố cáo về khen thưởng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
12 Thủ tục khen thưởng Huân chương các loại; Bằng khen; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
13 Thủ tục Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thấy thuốc nhân dân, Thấy thuốc ưu tú, Nghệ nhân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
14 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
15 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
16 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
17 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
18 Thủ tục Khen thưởng quá trình cống hiến qua các thời kỳ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
19 Thủ tục đăng ký thi đua khen thưởng của các tổ chức và cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
20 Thủ tục Tặng kỷ niệm chương cho Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư