Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cho phép đổi tên hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
2 Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
3 Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
4 Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
5 Thủ tục Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh bị giải thể UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
6 Thủ tục tuyển dụng công chức UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
7 Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
8 Thủ tục Tặng Bằng khen; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
9 Thủ tục Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
10 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại tố cáo về khen thưởng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
12 Thủ tục khen thưởng Huân chương các loại; Bằng khen; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
13 Thủ tục Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thấy thuốc nhân dân, Thấy thuốc ưu tú, Nghệ nhân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
14 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
15 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
16 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
17 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
18 Thủ tục Khen thưởng quá trình cống hiến qua các thời kỳ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
19 Thủ tục đăng ký thi đua khen thưởng của các tổ chức và cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
20 Thủ tục Tặng kỷ niệm chương cho Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
1 2
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải