Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục cho phép đổi tên hội UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
2 Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
3 Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
4 Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
5 Thủ tục Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh bị giải thể UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công tác hội
6 Thủ tục tuyển dụng công chức UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
7 Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực Công chức, viên chức
8 Thủ tục Tặng Bằng khen; Cờ thi đua của UBND tỉnh; Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
9 Thủ tục Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
10 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại tố cáo về khen thưởng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
12 Thủ tục khen thưởng Huân chương các loại; Bằng khen; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
13 Thủ tục Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thấy thuốc nhân dân, Thấy thuốc ưu tú, Nghệ nhân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
14 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
15 Thủ tục Khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
16 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
17 Thủ tục Khen thưởng thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
18 Thủ tục Khen thưởng quá trình cống hiến qua các thời kỳ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
19 Thủ tục đăng ký thi đua khen thưởng của các tổ chức và cá nhân UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
20 Thủ tục Tặng kỷ niệm chương cho Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Tỉnh Hải Dương Sở Nội vụ Lĩnh vực thi đua khen thưởng
1 2
BỘ TTHC MỚI CÔNG BỐ
Quyết định 3755/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Quyết định 3754/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương
Quyết định 3753/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Quyết định 3687/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định 3619 /QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Quyết định 3072/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi tường
Quyết định 3070/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
Quyết định 3071/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 3067/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 2874/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động)
Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất
Thủ tục Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT
Thủ tục Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT
Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực
Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất.
Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.
Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ.
Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc