Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
2 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
5 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
7 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
8 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
9 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
10 Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
11 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Hóa chất
14 Cấp Giấy phép sản xuất rượu UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
15 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
17 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
18 Thủ tục Cấp đổi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp
19 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp
20 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực Thương mại quốc tế
1 2 3 4 5 6
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư