Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
2 Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
3 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
5 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
7 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
8 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
9 Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
12 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
13 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
16 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
17 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
18 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
20 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
1 2 3 4 5 6
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải