Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
2 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp nhà nước UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
3 Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
4 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
5 thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (Dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
6 thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (Dự án có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
7 cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư XDCB) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
8 cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư XDCB) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
9 thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (Dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
10 Tìm kiếm thủ tục hành chính Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây Tìm kiếm nâng cao Trợ giúp thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN (Dự án có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
11 cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dự án đầu tư XDCB) UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
13 Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
14 Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính ngân sách
15 Bù miễn Thuỷ lợi phí UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
16 chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
17 Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
18 Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán cấp bù miễn thuỷ lợi phí UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
19 Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
20 Thủ tục chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Tài chính Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
1 2 3 4
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Giải thể trường tiểu học
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải